Türkiye’nin Siber Savunma Mekanizmaları

Türkiye’nin Siber Savunma Mekanizmaları

Ülkelerin siber terörizmin önlenmesi amacıyla algı yönetimi, siber istihbarat ve siber savaşnoktasındaki önlemleri çeşitli yargı kararlarıyla beraber ilgili birimlerin genişletilmesiyle sonuçlanmaktadır. Bu bağlamda Türkiye’nin son zamanlardaki ani reaksiyonları uluslararası bazda kayda değer gelişmeleri de beraberinde getirmektedir.

Siber Güvenlik kapsamında alınan önlemler farklı noktalarda konuşlanan çeşitli birimlerden meydana gelmektedir. Ar-Ge ve Operasyonel timler olarak nitelendirebileceğimiz bu birimleri sayacak olursak:

MİT – Elektronik ve Teknik İstihbarat Başkanlığı

Elektronik-Teknik İstihbarat Başkanlığı; devlet sırrının ifşasının tespiti ve terörist faaliyetlerin önlenmesi için telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimi tespit etmek ve dinlemek, sinyal bilgilerini değerlendirerek kaydetmekle görevlidir. Başkanlık, ses ve görüntü analizi yapar, görüntü istihbaratı (IMINT) üretir, kriptolu verileri çözer ve siber tehdit unsurlarına karşı çalışma yürütür.

EGM – Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı

Bilişim teknolojileri kullanılarak işlenen suçların soruşturulması ve dijital delillerin incelenmesi için destek veren görevli daire başkanlıklarının ve taşra teşkilatındaki birimlerin dağınık yapısının tek bir çatı altında toplanması, mükerrer yatırımların önüne geçilmesi, siber suçlarla mücadelenin etkin ve verimli olarak yürütülmesini sağlamak amacıyla 2011/2025 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Bilişim Suçlarıyla Mücadele Daire Başkanlığı kurulmuştur.

TSK – Siber Savunma Komutanlığı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin haberleşme cihaz ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kurulmuştur. TSK’nın bilgi sistemleri güvenliği ve siber savunma konusunda anında tepki verilebilmesi ve olası saldırıların etkilerinin azaltılması maksadıyla kurulacak olan Siber Savunma Merkezi’nin gereksinimlerini karşılamak ve Siber Savunma Harekat Merkezi kurmaktır.

TSK – ASELSAN (Askeri Elektronik Sanayii)

ASELSAN Bilgi Güvenliği, Kriptoloji ve Siber Güvenlik alanlarında özgün milli çözümler oluşturarak, kamu, askeri ve sivil sektörler ile yurt dışı pazarlarda oluşabilecek gereksinimleri karşılamaya yönelik projeler geliştirmeyi hedeflemektedir.
ASELSAN, bilgi güvenliğini hedefleyen sistemlerde ve ürünlerde kullanılmak üzere algoritma, anahtar yönetim sistemi ve anahtar taşıma cihazı tasarımları ile birlikte güvenli ve bütünleşik milli çözümler sunmaktadır.

TSK – HAVELSAN (Hava Elektronik Sanayii)

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Yazılım Mühendisliği alanındaki ihtiyaçlarının giderilmesi amacı ile kurulmuş olan bir şirkettir. HAVELSAN, etkin, güçlü, kaliteli ve ulusal siber savunma sistemleri geliştirerek, gereksinimlere uygun güvenlik çözüm ve hizmetleri sunmakta, ileri siber güvenlik hizmetleri vermektedir.

TÜBİTAK – Siber Güvenlik Enstitüsü

Ulusal siber güvenlik kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla kurulan Siber Güvenlik Enstitüsü’nün (SGE) faaliyetleri 1997 yılında Bilişim Sistemleri Güvenliği (BSG) Birimi adı ile TÜBİTAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) altında başlamıştır. 2012 yılından bu yana ise TÜBİTAK BİLGEM bünyesinde ayrı bir enstitü olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. SGE; siber güvenlik alanında araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmekte; askeri kurumlara, kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel sektöre çözüme yönelik projeler gerçekleştirmektedir.
Siber Güvenlik Enstitüsünün etkinlikleri üç başlık altında toplanmaktadır;
1. İleri Siber Güvenlik Araştırma-Geliştirme Çalışmaları
2. -Siber Güvenlik Stratejisi Belirleme Çalışmaları
3. -Siber Güvenlik Çözüm Projeleri

USOM (Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi)

Ülkemizin siber güvenliğine karşı siber ortamda ortaya çıkan tehditlerin belirlenmesi, muhtemel saldırı ve olayların etkilerini azaltılması veya ortadan kaldırılmasına yönelik önlemlerin geliştirilmesi ve belirlenen aktörlerle paylaşılması amacıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM, TR-CERT) oluşturulmuştur.

2014 yılında (TİB)Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından faaliyete geçirilen USOM(Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi), 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden sonra TİB’in kapatılmasıyla beraber BTK(Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) bünyesinde faaliyetine devam etmektedir.