Küresel Çapta Siber Savaşın Rolü

Geçmiş yıllarda siber saldırıları olası savaş sebebi sayacakları kararını alan Amerikan ordusu da siber savaşın önemi bağlamında büyük örnek teşkil etmektedir. Günümüz teknolojisinde klavye başında atılan adımların dünyadaki dengeleri değiştirebilir hale geldiği tartışılmaz gerçeklerdendir.

Nitekim örnek verecek olursak; Kanada merkezli doğalgaz borularını kontrol eden yazılımın Rusya tarafından çalınarak CIA’nın oyunuyla ters köşeye yatan Rusya’nın doğalgaz boru hatlarındaki akış seviyelerinde oynama yapılarak patlamalara sebebiyet verilmesi, İsrail’in Suriye’deki nükleer tesisi bombalamadan evvel üstün teknoloji donanımlı radar sistemlerini etkisiz hale getirerek savaş uçaklarını görünmez kılması, Rusya merkezli siber saldırılar karşısında Estonya’nın internet altyapısının kullanılamaz hale gelmesi ve İsrail-Amerika ikilisinin İran nükleer tesisindeki çalışmaları yıllarca sekteye uğratacak düzeyde yaptıkları Stuxnet siber saldırı tarihin en kapsamlı saldırısı olarak nitelendirilmiştir. Ve bu günlerde halen konuşulan, haliyle ileride siber saldırı tarihine kazınacak olan diğer olaylardan biri de Amerika’nın 2016 seçimlerinin manipüle edilerek Trump’un başa geçirilmesidir.

Ülkemizde yaşanan siber olaylara değinecek olursak 2014 yılında seçim zamanındaki elektrik kesintisinin trafoya kedi girdi söylemiyle geçiştirilmesinden tutun, 2015 yılında gün boyunca banka sistemlerinin kilitlenerek kullanılamaması ve yine 2016 yılının aralık ayında gerçekleşen bölgesel elektrik kesintilerinde enerji santrallerine düzenlenen siber saldırıların rol oynadığı resmi ağızlarca teyit edilen gerçeklerdendir.

Bütün bunlar uluslararası olaylardan ibaret olup ülkeler üzerindeki tesiri sadece milyar dolarların zayi olup gitmesinden ziyade siyasi ve politik yıkımları beraberinde getirmesidir. İşte bütün bu saldırıların gerçekleştiği siber savaşlarda ülkelerin alt yapısını ve işleyişini oluşturan SCADA sistemleri kritik rol oynamaktadır. Bu sistemler kendi sektörlerine göre tek bir merkezden bilgisayar, tablet veya telefon gibi elektronik cihazlar vasıtasıyla uzaktan kontrol edilebilen yazılımlardır.

Evet; Elektrik Tesislerinden tutun, Nükleer Tesisler, Su Toplama-Arıtma-Dağıtım Tesisleri, Trafik Kontrol Sistemleri, Doğalgaz Tesisleri ve Endüstriyel Sistemler gibi kritik altyapıları oluşturan bu sistemlere sızma olacağı takdirde sadece günlük yaşamı durdurmaktan ziyade misal olarak su arıtma sistemlerinde birkaç tuşa basarak klor oranlarındaki yapılan ufak bir değişiklikle bütün bir bölgenin zehirlenmesine sebebiyet verebilecek potansiyelde tehlike arz etmektedir.


Ülkelerin siber terörizmin önlenmesi amacıyla yukarıda bahsetmiş olduğumuz algı yönetimi, siber istihbarat ve siber savaş noktasındaki önlemleri çeşitli yargı kararlarıyla beraber ilgili birimlerin genişletilmesiyle sonuçlanmaktadır. Bu bağlamda Türkiye’nin son zamanlardaki ani reaksiyonları uluslararası bazda kayda değer gelişmeleri de beraberinde getirmektedir.

Siber Güvenlik kapsamında alınan önlemler farklı noktalarda konuşlanan çeşitli birimlerden meydana gelmektedir. Ar-Ge ve Operasyonel timler olarak nitelendirebileceğimiz bu birimlerle ilgili bilgiye ulaşmak için TÜRKİYE’NİN SİBER SAVUNMA MEKANİZMALARI adlı yazımı inceleyebilirsiniz.